بیلبورد | Bilboord
بیلبورد | Bilboord
تولید بلوک

توضیحات آگهی

ابعاد بلوک به شرح زیر میباشد

۴۰×۲۰×۷
۴۰×۲۰×۱۰
۴۰×۲۰×۱۵
۴۰×۲۰×۲۰
۴۰×۲۰×۵۰

با بهترین کیفیت و کمترین ضایعات