بیلبورد | Bilboord
بیلبورد | Bilboord
باغبانی و درختکاری

توضیحات آگهی

انجام تمام مراحل باغبانی از قبیل آبیاری ، هرس ، سم پاشی و غیره در هر جای تهران.
متعهد و متاهل
بدونه بیمه

نادری ۰۹۱۲۶۱۹۰۷۸۷