بیلبورد | Bilboord
بیلبورد | Bilboord
آذین گچ میانه

توضیحات آگهی

همشهریان عزیز در خرید گچ ساختمانی زیر کار به

نکات ذیل دقت فرمایید :

🟢 گچ تازه و بصورت گرم سر ساختمان تحویل بگیرید زیرا اگر گچ زیر کار در مکانی انبار شده باشد و اصول انبارداري در آنجا رعایت نشده باشد در اثر رطوبت و مسائل دیگر گچ مذکور کارایی خود را از دست خواهد داد و بعد از مصرف در دیوار و سقف استحکام لازم را نخواهد داشت ، ولی گچ تازه بعد از مصرف محکم و بادوام خواهد بود .

بیلبورد آیا مایل به فعال سازی اعلانات هستید؟
Dismiss
Allow Notifications